De taak van een Team Criminele Inlichtingen is het verzamelen, registreren en analyseren van informatie over strafbare feiten en verdachten. Als enige politieonderdeel mogen zij daarbij gebruikmaken van informanten, te weten mensen die anoniem informatie aan de politie verstrekken. Informatie van het TCI heeft daarom in het strafproces geen bewijskracht maar kan wel bijdragen aan een verdenking op grond waarvan een opsporingsonderzoek gestart mag worden. De werkzaamheden van het TCI zijn aan strikte regels gebonden, onder andere vastgelegd in de Wet politiegegevens en de CIE-regeling

Tag Archief van: Criminele

Kabinet gaat contante betaling boven de 3000 euro verbieden

In de strijd tegen witwassen wordt het verboden dat handelaren meer dan 3000 euro aan contante betaling aannemen. Ook het biljet van 500 euro moet verdwijnen en banken moeten ‘ongebruikelijke’ klanten weren, als het vermoeden bestaat dat ze willen witwassen.

Mogelijk komt er een register een ‘zwarte lijst’, waar banken klanten kunnen melden van wie ze vermoeden dat deze betrokken zijn bij witwassen of het financieren van terrorisme. Het kabinet gaat hierover advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees meer