Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Beroepsaansprakelijkheid

Naast de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is er de mogelijkheid om een beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten. Biedt de AVB dekking voor materiële en/of letselschade, deze verzekering biedt dekking voor financiële schade die door u aan anderen wordt toegebracht.

Vaak wordt ook gesproken over “vermogensschade”. Fouten kunnen niet alleen leiden tot materiële en/of lichamelijke schade, maar ook tot financiële schade. Een brief die te laat wordt verstuurd, een slordigheid in een tekst, een foutief rekensommetje, het kan allemaal verstrekkende gevolgen hebben. Dan kunnen er namelijk forse schadevergoedingen worden geëist.

Met name voor beroepsbeoefenaren is deze verzekering van groot belang. Denk hierbij aan de accountant, vertaler, fiscalist, boekhouder, makelaar, jurist, medici, assurantietussenpersonen e.d.

Wat is verzekerd

Wat verzekerd is, is het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een financiële schade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf deze schade moet gaan vergoeden. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

  • In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de financiële schade, de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Tegen dit laatste risico kunt u zich indekken met een AVB.
  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt en deze gaat claimen.
  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaarskantoor die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige
    advisering schade voortvloeit. Het bedrijf handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Voor wie bedoeld

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep.

De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld.
Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.

Voorbeelden

Enkele willekeurige voorbeelden van beroepsfouten waardoor een ander financiële schade lijdt:

  • Een accountant dient een bezwaarschrift te laat in bij de Fiscus
  • Een bankmedewerker wijst de klant niet op de “gevaren bij het beleggen” waardoor de klant teveel risico heeft genomen
  • Een onroerendgoed specialist vergeet melding te maken van een bestaande erfdienstbaarheid of informeert zijn klant op basis van verouderde bestemmingsplannen
  • Een assurantietussenpersoon vergeet een autoverzekering bij een verzekeraar aan te melden waardoor zijn relatie onverzekerd is
  • Een fiscalist informeert zijn klant onjuist bij een vermogensoverdracht

In al dit soort gevallen kan de klant van de beroepsbeoefenaar een forse financiële schade lijden. Wordt de aansprakelijkheid aangetoond, dan zal een ingediende claim (die erg hoog kan uitvallen) kunnen leiden tot faillissement van de beroepsbeoefenaar en zijn bedrijf.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

Tot slot

Omdat de financiële belangen bij de verschillende beroepsbeoefenaren (accountants, makelaars, medici e.d.) enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseren wij u altijd en eigenlijk ook heel
dringend om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw beroepsrisico’s af te dekken met een goede verzekering. Wij staan tot uw beschikking!