Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Rijontzegging / ontzegging rijbevoegdheid

Een ontzegging van de rijbevoegdheid, ook wel rijontzegging genoemd, is een bijkomende straf die de rechter bij een veroordeling kan opleggen naast de hoofdstraf. De rijontzegging kan echter ook als zelfstandige straf worden opgelegd. De verdachte wordt dan enkel veroordeeld tot een ontzegging van de rijbevoegdheid, zonder dat ook een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf worden opgelegd.

Voorwaardelijke rijontzegging

De rijontzegging kan geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf worden opgelegd overeenkomstig artikel 14a Sr., in combinatie met een bepaalde proeftijd. Bijvoorbeeld een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar. Dit houdt in dat wanneer u binnen de proeftijd van 2 jaar opnieuw een verkeersdelict pleegt, de officier van justitie tenuitvoerlegging kan vorderen van die 6 maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid (plus de straf die u krijgt voor het nieuwe feit).

De proeftijd vangt altijd aan op het moment dat het vonnis van de rechter onherroepelijk is geworden. Wanneer zowel u als de officier van justitie geen hoger beroep of beroep in cassatie instelt tegen de uitspraak van de rechter, wordt de uitspraak na het verstrijken van 14 dagen onherroepelijk.

Geclausuleerde ontzegging van de rijbevoegdheid

In de praktijk wordt soms een geclausuleerde ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd, bijvoorbeeld in de vorm dat de veroordeelde alleen niet mag rijden in het weekend gedurende een bepaalde periode, of slechts mag rijden naar zijn werk. De clausulering kan dan als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling opgelegd. Deze geclausuleerde ontzegging is geaccepteerd door de Hoge Raad (HR 13 november 1979, NJ 1980, 107).

Gevolgen rijontzegging

Een ontzegging van de rijbevoegdheid houdt in dat de veroordeelde voor een bepaalde periode geen motorrijtuigen in Nederland mag besturen. Bij de rijontzegging is de veroordeelde ook altijd verplicht om zijn rijbewijs te sturen naar het CVOM. De ontzegging van de rijbevoegdheid heeft echter geen werking buiten Nederland. Evenwel mag een Nederlandse ingezetene geen motorrijtuigen besturen in het buitenland zonder te beschikken over een geldig rijbewijs. Niet-ingezetenen hebben in zoverre een beperkt voordeel dat zij het (buitenlandse) rijbewijs niet hoeven in te leveren, en buiten Nederland dus gewoon een motorrijtuig mogen besturen.

Als de rijontzegging binnen een periode van 5 jaar heeft plaatsgevonden dan is een afwijzing 100% zeker. Het maakt daarbij geen verschil of dit komt door te veel alcohol, te hard rijden, drugsgebruik of een overtreding in de zin van Art. 5 van de Wegen Verkeerswet tijdens het besturen van een motorrijtuig. Wij bieden klanten die een rijontzegging hebben gehad alsnog de mogelijkheid om een autoverzekering of andere verzekering af te sluiten.

Wilt u een verzekering afsluiten?
Druk dan op de onderstaande knop “probleem verzekeringen” en maak een keuze, welke verzekering u zou willen. Vul alle gegevens in en wij zenden u zo spoedig mogelijk een offerte toe.