Schade - schadeverloop - malusregistratie

Malusregistratie

CIS registratie

Schadeverloop

Schadeclaims

Schuldschades

Opzegging vanuit de verzekeraar

Zwarte lijst

Geweigerd wegens schadeverloop

Strafrechtelijk verleden

Bent u, of een andere belanghebbende bij het afsluiten van een verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? Dan kan het lastig zijn om in aanmerking te komen voor een nieuwe (auto-)verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen u weigeren als nieuwe klant.

Mededelingsplicht
De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens zijn verzekeraar over feiten en omstandigheden die met de verzekeringsovereenkomst samenhangen. Mededelingen over het strafrechtelijk verleden van een verzekerde hoeven alleen te worden gegeven, wanneer daar uitdrukkelijk door de verzekeraar naar wordt gevraagd en wanneer de strafbare feiten niet langer dan acht jaren vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst zijn gepleegd.

Voldoet de verzekerde niet aan zijn mededelingsplicht, dan heeft dit slechts gevolgen voor zijn verzekering, wanneer de verzekeraar hem binnen twee maanden na de ontdekking hiervan op gewezen heeft en van de mogelijke gevolgen hiervan op de hoogte heeft gesteld. Het is niet altijd duidelijk wanneer gezegd kan worden dat de verzekeraar de schending van de mededelingsplicht heeft “ontdekt”. Betoogd wordt wel dat de verzekeraar ook geacht kan worden te hebben “ontdekt” op het moment dat als hij “had behoren te ontdekken”. Bij opzettelijk bedrog van de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst binnen twee maanden opzeggen en bij verzwijging in de zin van art. 7:929 lid 1 BW door de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen twee maanden nadat hij heeft voldaan aan de plicht van kennisgeving van de verzwijging en heeft gewezen op de gevolgen hiervan.

U kunt een verzekering met een strafrechtelijk verleden afsluiten voor een:

  • Autoverzekering

  • Bestelautoverzekering

  • Motorverzekering

  • Scooterverzekering

  • Brommerverzekering

  • Inboedelverzekering

  • Woonhuisverzekering

  • Aansprakelijkheidsverzekering

Wilt u een verzekering afsluiten?
Druk dan op de onderstaande knop “probleem verzekeringen” en maak een keuze, welke verzekering u zou willen. Vul alle gegevens in en wij zenden u zo spoedig mogelijk een offerte toe.