Schade - schadeverloop - malusregistratie

Malusregistratie

CIS registratie

Schadeverloop

Schadeclaims

Schuldschades

Opzegging vanuit de verzekeraar

Zwarte lijst

Geweigerd wegens schadeverloop

Verzwijging en of het niet juist antwoorden bij de eindvragen van een verzekeringsmaatschappij is misleiding en wordt als fraude gezien

Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst heeft de verzekeringnemer een mededelingsplicht tegenover de verzekeraar. Voldoet de verzekeringnemer niet aan deze mededelingsplicht, dan is sprake van verzwijging.

Onderzoek naar de oorzaak

Wanneer de verzekeraar vermoedt dat er sprake is van fraude, wordt een onderzoek opgestart naar de aanleiding van de claim en de oorzaak van de schade. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van experts binnen het vakgebied waar de schade betrekking op heeft. De verzekerde is in veel gevallen verplicht om aan het onderzoek mee te werken.

Gevolgen verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude heeft verschillende gevolgen.

  • Afhankelijk van het voorval wordt de verzekering stopgezet.
  • De kosten van het fraudeonderzoek worden verhaald op de fraudeur. Omdat er gebruik wordt gemaakt van externe professionals kunnen deze kosten hoog oplopen.
  • Ook wordt de fraudemelding in veel gevallen geregistreerd in de centrale database van de Stichting CIS: Centraal Informatie Systeem. Deze database registreert gegevens van verzekeringen, zoals fraudemeldingen en schadevrije jaren, zodat deze informatie voor elke verzekeraar beschikbaar is.
  • Dit kan tot gevolg hebben dat de fraudeur in het vervolg bij geen enkele verzekeraar een verzekering kan afsluiten, of alleen tegen een hoge premie.
  • Tot slot kan de verzekeraar overgaan tot het doen van aangifte bij de politie.

Royement

Als je bent geroyeerd vanwege fraude, is het mogelijk dat je wordt geregistreerd in de landelijke database van stichting CIS. Deze registratie blijft acht jaar staan. Dit kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een volgende autoverzekering. Je kunt in sommige gevallen niet direct online een autoverzekering afsluiten.

Wilt u een verzekering afsluiten?

Druk dan op de onderstaande knop “probleem verzekeringen” en maak een keuze, welke verzekering u zou willen. Vul alle gegevens in en wij zenden u zo spoedig mogelijk een offerte toe.