Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Goederen en inventaris verzekering

Ondanks alle preventiemaatregelen die u treft kunnen uw bedrijfsbezittingen toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Zonder handelsvoorraad is het moeilijk zaken doen. Zonder kantoormeubilair wordt het moeilijk om de administratie bij te houden.

Brand is vaak het grootste risico wat uw bedrijf volledig kan verwoesten. De financiële gevolgen zijn dan ingrijpend omdat uw bedrijf simpelweg tot stilstand komt. Als ondernemer moet u dan met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico’s als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming.

Wat is verzekerd

Kantoormeubilair, magazijnstellingen, kantoorbenodigdheden. Zoveel verschillende bedrijven, van een handelsonderneming tot een restaurant, zoveel verschillende inventarissen.

Waardebegrippen 
De inventaris wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde. Handelsgoederen worden verzekerd tegen de marktwaarde die geldt op het moment van verlies.

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Meeverzekerd zijn vaak de bijkomende kosten zoals braakschade, opruimen (tot 10% van het verzekerde bedrag), tijdelijke opslag van goederen, schade aan tijdelijk elders opgeslagen goederen (tot 10% van het verzekerde bedrag), verlies van geld door genoemde oorzaken.

Tegen welke risico’s

De verzekering biedt dekking tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van:

 • Brand (inclusief rook- en roetschade)
 • Ontploffing
 • Storm
 • Vandalisme
 • Inbraak en diefstal (na braak)
 • Uitstromend leidingwater

Uitsluitingen 
Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Verzekerde som

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats.

Op de polis staat de zogenoemde “verzekerde som” aangegeven. De verzekerde som is het bedrag wat in totaal wordt uitgekeerd bij een totaalschade.

De verzekerde som moet dus gelijk zijn aan het bedrag wat u kwijt bent, indien u de bedrijfsinventaris geheel opnieuw zou moeten aanschaffen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige handelsgoederen.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn:

 • de uitgebreidheid van de dekking
 • de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening
 • de bouwaard van het pand
 • de getroffen preventiemaatregelen
 • hoogte van het eigen risico
 • het soort handelsgoederen

Tot slot

Schade aan uw goederen en inventaris is een van de grootste risico’s die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseren wij een uitgebreide dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen. Bijna altijd brengen wij de goederen en inventaris verzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en/of gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie.