Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Garageverzekering

Altijd is er bedrijvigheid in een garagebedrijf. Reparaties aan voertuigen, steeds wijzigende handelsvoorraad. Er kan ook veel misgaan. Schade aan voertuigen van derden, schade aan de handelsvoorraad.

Dekkingsmogelijkheden garageverzekering

 • Cascoverzekering
 • Cliënten Objecten
 • Alarm Service
 • Extra Dekkingen
 • AVB
 • W.A. rijrisico´s

Tegen welke risico’s

Casco Allround verzekering
Deze verzekering geeft een uitermate ruime dekking voor alle motorrijtuigen die eigendom zijn van:

 • Het bedrijf
 • De ondernemer en/of zijn echtgenote
 • Fabrikanten en/of importeurs en die aan het autobedrijf ter beschikking zijn gesteld
 • De dekking geldt niet alleen voor de motorrijtuigen die in gebruik zijn, maar ook voor de gehele handelsvoorraad.
 • De volledige cascodekking geldt voor motorrijtuigen jonger dan 84 maanden (7 jaar).
 • De beperkte cascodekking geldt voor motorrijtuigen ouder dan 84 maanden (7 jaar) doch jonger dan 180 maanden (15 jaar).
 • Ook nu zijn de risico’s van brand- en diefstal/inbraak meeverzekerd.

Cliënten objecten
Heeft uw cliënt een object ter reparatie aangeboden en veroorzaakt u hieraan schade dan biedt deze rubriek dekking. Enerzijds geldt de dekking voor een cascoschade aan het motorrijtuig, in dit geval is het niet van belang of er aan de zijde van het autobedrijf aansprakelijkheid voor de toegebrachte schade bestaat.

Anderzijds geeft de verzekering ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met bijvoorbeeld een verkeerd uitgevoerde reparatie.

Extra dekkingen:

 • Rechtsbijstandverzekering voor het bedrijf
 • Rechtsbijstandverzekering als particulier (gezin)
 • Aansprakelijkheidsverzekering als particulier
 • Schadeverzekering voor de inzittenden

Alarmservicedekking 
Met deze unieke dekking wordt bereikt dat een motorrijtuig, waarvoor de aansprakelijkheidsdekking van toepassing is, inclusief de inzittenden daarvan, wordt vervoerd naar een adres in Nederland als het betreffende motorrijtuig niet meer kan worden gebruikt in verband met een schade of een technisch mankement.

Aansprakelijkheid bedrijf
Deze rubriek verzekert de aansprakelijkheid voor schade die uw personeel oploopt tijdens het werk. Daarbij kan het aan om een kapotte bril, maar ook om blijvende invaliditeit of een beroepsziekte.

Eveneens verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die u of uw personeel toebrengt aan derden, variërend van een vlek op een jas tot blijvend letsel. Schade aan het object dat de cliënt ter reparatie of verkoop heeft achtergelaten valt niet onder deze rubriek maar onder de rubriek cliënten objecten.

Aansprakelijkheid motorrijtuigen
De aansprakelijkheidsdekking voor schade die met motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht. De verzekering geldt niet alleen voor motorrijtuigen die eigendom zijn van het bedrijf, van de ondernemer en/of zijn echtgenote, maar ook voor de motorrijtuigen die door de importeur/fabrikant in consignatie zijn gegeven.

Zelfs is er een subsidiaire dekking voor het geval er een schade aan anderen wordt toegebracht met een motorrijtuig die eigendom is van een cliënt, doch dat voor bijvoorbeeld reparatie of onderhoud aan het autobedrijf is toevertrouwd.

Wat is verzekerd op de garageverzekering

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar / exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming.

Uitgesloten op een garageverzekering of garagepolis is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

Handelaarskenteken (z.g.n groene plaat):

Deze verzekering is specifiek bedoeld voor (auto)handelaren. De (WA-)dekking is van toepassing voor de motorrijtuigen (rijbewijscategorie B/E) welke voorzien zijn van een door de verzekeraar ter beschikking gestelde groene kentekenplaat.

Als autohandelaar hoeft u hierdoor niet uw gehele voorraad te verkopen auto’s WA te verzekeren, maar kan per autorit de groene kentekenplaat op de betreffende auto worden geplaatst.

Voor wie is de garageverzekering bedoeld

 • Garagebedrijven
 • (Sub)merkdealers
 • Tankstations (met en zonder wasstraat)
 • Carrosseriebedrijven (nieuwbouw)
 • Landbouwmechanisatiebedrijven
 • Autobanden-/uitlatenservicebedrijven (quick service)
 • APK stations
 • Motor/bromfiets en rijwielbedrijven
 • Autoruitreparatiebedrijven
 • Autohandelaren

Premiefactoren

De premie is mede afhankelijk van:

 • jaarloon (socialeverzekeringswetten)
 • de grootte van het bedrijf
 • reputatie van het bedrijf
 • de aanwezige vakdiploma´s
 • het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen

No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis is gebruikelijk op een garageverzekering of garagepolis. De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt naverrekend.

Bijzonderheden

 • Schade aan een nieuw, verkocht, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto´s van het bedrijf en de auto´s die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop).
 • Het brandrisico is uitgesloten op de garageverzekering of garagepolis.
 • Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen.
 • Soms bieden verzekeraars een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten.

Tot slot

Als ondernemer zoekt u naar een perfecte prijs/kwaliteitverhouding op het gebied van verzekeringen, een tussenpersoon die voor u de inkoop van uw verzekeringen verzorgt, hulp biedt in geval van schade en advies indien nodig.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! Ons kantoor heeft het antwoord op uw vraag.

T: 010 – 4260520