Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Een goede bedrijfsrechtsbijstand verzekering ontbreekt nog te vaak in het rijtje van verzekeringen bij de ondernemer. Toch hoort dit zonder meer in het verzekeringspakket thuis!

In de verhardende en een steeds complexere maatschappij neemt het aantal juridische conflicten toe. Ook voor u als ondernemer. Er vinden binnen uw onderneming tenslotte veel handelingen en verrichtingen plaats met een juridisch karakter (overeenkomsten, vergunningen e.d.).

En uw bedrijf heeft ook verschillende “rollen”. Als inkoper van goederen of als werkgever. Als eigenaar of huurder van onroerend goed.

Wat is verzekerd

Elke ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente of over een contract. Met de bedrijfsrechtsbijstand verzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten.

De bedrijfsrechtsbijstand verzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten. De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een polis op maat worden gemaakt.

Voor wie bedoeld

Een bedrijfsrechtsbijstand verzekering is voor menig rechtspersoon meer en meer een noodzaak. Rechtsbijstandsverzekeraars bieden dan ook “op maat gesneden” polissen aan voor onder meer:

 • voor ondernemers
 • voor detaillisten
 • voor zorgverleners
 • voor verenigingen
 • voor agrarische ondernemers

Top 5 juridische conflicten

Met de volgende partijen heeft u de grootste kans om mee in conflict komen:

 1. De leverancier of afnemer
 2. Een medeweggebruiker
 3. Een werknemer
 4. De gemeente of andere overheidsinstanties
 5. De verhuurder of aannemer

Voorbeelden

Handelsnaam & Internet 
U besluit om het internet op te gaan. U laat een softwarebureau een site bouwen en investeert hierin een aardige som geld en moeite. Maar op het moment dat de site zo goed als klaar is en u wilt gaan testen, blijkt dat uw handelsnaam.nl al gedeponeerd is door een internetbedrijfje bij u in de buurt. “Geen probleem hoor.” Voor € 10.000,00 mag u van hen uw eigen naam gebruiken.

Onroerend goed 
U wilt uw bedrijfspand uitbreiden met een aanbouw. U onderhandelt hierover met de aannemer en stelt als eis dat de aanbouw wel op een bepaald moment af moet zijn. Anders lijdt u schade. De deal wordt gesloten en de aannemer begint te bouwen. Maar al snel blijkt dat de aannemer niet op tijd klaar zal zijn. Bovendien constateert u nu al de nodige gebreken in de bouw.
U spreekt de aannemer erop aan, die zegt dat u niet zo moeilijk moet doen en dat u anders maar met z’n advocaat moet praten.

Leveranciers 
U vraagt een reclamebureau een advertentie te ontwikkelen en te plaatsen in een tijdschrift. Dit lijkt soepel te verlopen totdat u in de laatste drukproef fouten constateert. U wijst het bureau daarop en vraagt het een en ander te corrigeren. Desondanks wordt de advertentie in de oorspronkelijke (foute) opmaak geplaatst. En zit u met twee problemen: een nota van ruim € 2.500,00 van het reclamebureau en een foute advertentie.
U gaat het bureau erop aanspreken en u weigert te betalen. Pas als de advertentie opnieuw goed wordt geplaatst gaat u over tot betaling.
Maar het reclamebureau wil het juist andersom.

Geschil met de overheid 
U wilt uw werkzaamheden uitbreiden en moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Maar u krijgt de vergunning niet omdat u niet zou voldoen aan de wet Milieubeheer. En dat terwijl u juist tevoren advies bij de gemeente had ingewonnen in verband met de geluidsproductie van de aan te schaffen machines. U heeft exact het advies opgevolgd. Maar natuurlijk was de zegsman bij de gemeente iemand anders dan degene die de vergunning weigert.

Werknemers & Ontslag 
U vraagt voor een werkneemster een ontslagvergunning aan. Op zich natuurlijk geen probleem. De betreffende werkneemster heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis, maar het disfunctioneren houdt hiermee geen verband.

De werkneemster neemt echter een advocaat in de arm. Deze probeert met alle mogelijke argumenten aan te tonen dat er een relatie bestond tussen de slechte gezondheid van de werkneemster en het gestelde disfunctioneren en dat op die grond het verzoek dient te worden afgewezen. Bovendien moet de werkneemster in de gelegenheid worden gesteld om meer passende werkzaamheden te verrichten. Echter, uw organisatie heeft al het mogelijke gedaan om de werkneemster voor de organisatie te behouden.

Bedrijfsvoertuigen en Verkeer
Een van de chauffeurs raakt betrokken bij een aanrijding. Naast schade aan uw bestelbus is er ook nog de nodige gevolgschade, want de goederen zijn niet op tijd geleverd.

Uw garage slaagt er niet in om een hinderlijk probleem aan een van uw bedrijfsvoertuigen op te lossen, waardoor uw chauffeur een paar keer langs de weg stil komt te staan.

In al deze situaties zorgt een goede rechtsbijstandsverzekeraar voor de oplossing. Met de rechtsbijstandsverzekering, nu ook met incassobijstand, worden uw belangen beschermd zodat u krijgt waar u recht op hebt.

Incasso

Uit onderzoek blijkt dat er een grote behoefte is aan incassobijstand. De cijfers:

 • 3 op de 4 MKB-ers verkopen op rekening
 • de gemiddelde ondernemer verstuurt 4 tot 5 facturen per werkdag
 • slechts 17% toetst vooraf de kredietwaardigheid van de afnemer
 • 2 op de 5 klanten betalen gemiddeld 1 maand te laat
 • doorlopend staat circa 10% van de jaaromzet uit bij debiteuren
 • 3 van de 5 MKB-ers schakelen nooit een incassodienst in
 • de rest besteedt jaarlijks gemiddeld ruim € 1.500,00 aan incassokosten

Gevraagd naar hun motieven, dan blijkt dat ondernemers:

 • zich weinig bewust zijn van de kredietrisico’s
 • vrezen voor de relatie met de afnemer
 • terugschrikken voor de hoge incassokosten

(bron: marktonderzoeken in opdracht van DAS Rechtsbijstand)

Problemen met Incasso: enkele tips!?

Eunuchen 
Sommige incassobureaus in India zetten eunuchen in als deurwaarder. Na twee aanmaningen wordt een groep eunuchen ingeschakeld en op de wanbetaler afgestuurd. Die dreigen hun sari op te tillen om de plek te laten zien waar vroeger hun genitalien zaten. Veel Indiers vinden dat bijzonder bedreigend omdat ze bang zijn voor de zogenoemde “vloek van een castraat”. Bron: Bizz

Maffia
Een Nederlandse leverancier had een niet te innen vordering op een klant in Italie en schakelde de Maffia in. Een tijdlang hoorde hij niets totdat hij de betreffende klant weer eens tegenkwam.

De maffia bleek hem te hebben gebeld met het verzoek om even naar buiten te kijken. Toen hij dat deed, zag hij zijn auto de lucht in gaan. De wanbetaler beweert dat hij de rekening met spoed had voldaan, maar dat geld is nooit in Nederland aangekomen. Bron: Bizz.

Schaduw
Een Belgisch incassobureau stuurt wanbetalers een man in rokcostuum op hun dak. Deze man volgt de wanbetaler tot die er zo ziek van wordt dat hij tot betalen overgaat. Bron: Bizz.

Een voorbeeld 
Eén van uw afnemers vraagt u om een van uw producten vóór een bepaalde tijd te bezorgen op verschillende adressen in Nederland. U zorgt dat de goederen op tijd worden geleverd op de verschillende adressen. En als u iets levert verwacht u ook dat uw afnemer (op tijd) betaalt. Maar de afnemer weigert te betalen, want u heeft schijnbaar het verkeerde geleverd. Wat doet u dan?

Wellicht schakelt u een incassobureau in. Dan gaat u nog meer kosten maken, want u moet ook het incassobureau betalen. En als uw afnemer juridisch verweer gaat voeren, komt daar ook nog het uurtarief van de jurist bij. Velen van u haken dan af. Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 5 MKB-ers nooit een incassodienst inschakelt en de rest ruim
€ 1.500,00 aan incassokosten maakt.

Premiefactoren

De hoogte van de premie voor de bedrijfsrechtsbijstand verzekering is onder andere afhankelijk van:

 • de bedrijfsgrootte
 • de grootte van het wagenpark
 • uw branche
 • de af te nemen modules

De meeste verzekeraars bieden rechtsbijstandsproducten aan in de vorm van zogenoemde modules. Ondernemers zonder personeel betalen in de regel een lagere premie, maar krijgen toch een volledige dekking. Zelfs arbeidsgeschillen met tijdelijke krachten zijn veelal meeverzekerd.

Bijzonderheden

De bijstand geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren. Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten en geschillen over vermogensbeheer zijn vaak uitgesloten.

De polis kent een wachttijd (meestal drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen dus buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de verzekering.

Specifieke rechtsbijstanddekkingen 
Modules worden op afzonderlijke polissen gesloten, maar ook in combinatie met elkaar op één polis. Zo zijn er de bedrijfs-/gezinscombinatie, de bedrijfs-/motorrijtuig-combinatie en andere combinaties mogelijk.
De bedrijfs-/gezinscombinatie wordt vooral gesloten door kleine bedrijven en beoefenaren van vrije beroepen. Daarnaast is er een speciale bedrijfs-/gezinscombinatie van de rechtsbijstand-verzekering voor agrariërs, medische beroepen en voor eigenaren van binnenvaartschepen.

Tot slot

Voor deze nogal complexe verzekering is geen eenduidig advies te geven. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt uit de verschillende dekkingsvormen.  Een en ander is mede afhankelijk van uw bedrijf, de bedrijfstak, de bedrijfsactiviteiten etc.

Bij ons is alle kennis in huis om u als ondernemer goed te kunnen adviseren. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons kantoor: (Zie ook wikipedia)