Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering – algemeen

De ziekteverzuimverzekering – biedt de werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

Omdat u als werkgever een dergelijke financiële verplichting vaak niet kunt dragen, is een ziekteverzuimverzekering onontbeerlijk!

Ziekteverzuimverzekering – wat is verzekerd

Met de ziekteverzuimverzekering verzekert u de continuïteit van uw onderneming bij onverwacht (hoog) ziekteverzuim, omdat de verzekering de loonbetaalverplichting van u overneemt. En dat kan enorm veel schelen.

Er zijn twee soorten ziekteverzuimverzekeringen:

Conventionele dekking 
Een ziekteverzuimverzekering waarbij men, na een eigenrisicoperiode, voor elke dag dat de werknemer ziek is een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding is gebaseerd op het loon dat voor de zieke werknemer wordt doorbetaald. Men kan kiezen voor een eigenrisicotermijn van 2, 4 of 6 zes weken, of een zelf te bepalen langere termijn.

De betaling van de ziektedagen tijdens de gekozen eigenrisicotermijn komt voor rekening van de werkgever. Het eerste jaar kan men ieder gewenst percentage van het salaris verzekeren, vanaf tenminste 70%. Het tweede jaar kan men alleen 70% van het salaris verzekeren aangezien! Meer is volgens de wetgeving niet toegestaan.

Stop-loss dekking 
Een ziekteverzuimverzekering waarbij het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar voor rekening komt van de werkgever. Dit bedrag wordt het eigen behoud . Als het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed. Deze vorm is aantrekkelijk voor grotere bedrijven vanaf 50 medewerkers.

Ziekteverzuimverzekering – hoeveel moet u doorbetalen

In het eerste ziektejaar van uw werknemer moet u minstens zeventig procent van het loon doorbetalen en minimaal het minimumloon. Let op: dit is wel aan een maximum dagloon gebonden. Ga naar het UVW voor meer informatie.

Tweede ziektejaar 
Ook het tweede ziekte jaar betaalt u minimaal zeventig procent van het loon door, maar de verplichting dat aan te vullen tot het minimumloon vervalt.

Maximaal 170 procent
U betaalt over twee ziektejaren, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170 procent van het laatstverdiende loon. Hoe dit precies wordt ingevuld, zal vaak in een cao worden bepaald.

Ziekteverzuimverzekering – voorbeeld

Iedere onderneming – vooral de onderneming die door de markt wordt afgerekend – dient op de kosten te letten. Elke ondernemer houdt ook rekening met de factor kosten bij alle zakelijke beslissingen. Het is daarom merkwaardig dat er binnen veel ondernemingen weinig tot geen inzicht bestaat in de kosten die voortvloeien uit – onnodig – ziekteverzuim.

Bijgaand een voorbeeld gebaseerd op onderzoeksgegevens afkomstig van de vakgroep Personeelswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant.

 • een bedrijf met 50 werknemers heeft een ziekteverzuim van 5% structureel
 • het gemiddelde jaarloon bedraagt € 26.546,00
 • de hieruit voortvloeiende verzuimkosten – direct en indirect – bedragen op jaarbasis € 152.640,00
 • dit is ongeveer 11,5% van de totale bruto loonsom
 • uit het eerdergenoemd onderzoek komt naar voren dat 77% van de verzuimkosten beïnvloedbaar zijn
 • een lager ziekteverzuim laat dit deel van de verzuimkosten dus dalen
 • indien het verzuim van 5% naar 4% gebracht kan worden, impliceert dit een hoger bedrijfsresultaat van € 23.506,00

Indien we deze organisatie een toch veel voorkomend verzuimcijfer van 8% geven en een verzuimstreefcijfer van 5%, levert dat een voordeel op van € 70.520,00 meer bedrijfsresultaat!

Ziekteverzuimverzekering – premiefactoren

De premiebepalende factoren bij deze verzekering zijn:

 • gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen uw organisatie
 • bedrijfstak
 • historisch ziekteverzuim
 • verzekeringsvorm
 • hoogte en aard

Ziekteverzuimverzekering – hoofdlijnen

De Wulbz (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) en VLZ (wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte) zijn de belangrijkste wetten waar u mee te maken krijgt. De hoofdlijnen:

 • De werkgever moet zélf 70% van het loon (in ieder geval minstens het minimumloon) gedurende 104 weken van de ziekte doorbetalen.
 • In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100 procent afgesproken.
 • De werkgever kan de loondoorbetaling bij zwangerschap, orgaandonatie en voor zieke ex-AAW/WAO/WIA-ers voor 100% declareren bij de bedrijfsvereniging.
 • De Ziektewet blijft van kracht voor mensen die op het moment van ziekte geen werkgever hebben (b.v. oproepkrachten, uitzendkrachten, tijdelijke contracten).
 • De werkgever mag geen bijdrage van werknemers vragen voor verzekering van zijn risico.
 • In geval van meningsverschil over ziek en niet ziek, moet de werknemer een second opinion bij de bedrijfsvereniging of een andere arts aanvragen. Alleen met een second opinion is een beroep op de rechter mogelijk.
 • De werkgever moet uiterlijk 13 weken na begin van de ziekte een ziekmelding doen aan de bedrijfsvereniging. Tegelijkertijd moet de werkgever een reïntegratieplan overleggen.
 • De werkgever mag maximaal twee wachtdagen met de werknemerafspreken.
 • De werkgever mag het loon inhouden als onterecht wordt verzuimd.
 • De werkgever heeft de mogelijkheid controle-voorschriften in te stellen.

Ziekteverzuimverzekering – tot slot

Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! (Zie ook wikipedia)

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.