wonen en of studeren in het buitenland

Studying in the Netherlands insurance

Reizen per vliegtuig - Studying in the Netherlands Insurance

Expat

Insurance for abroad

Tijdelijk wonen in buitenland

Living abroad insurance

Tijdelijk in het buitenland verzekering

Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een wereldreis, om vrijwilligerswerk te doen of omdat u voor uw baan wordt uitgezonden? Dan wilt u natuurlijk net zo goed verzekerd zijn als in Nederland.

De verzekering in het kort

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de tijdelijk in het buitenland-verzekering.

 • Verzekering voor als u maximaal twee jaar in het buitenland verblijft.
 • Bepaal zelf hoe uitgebreid uw ziektekostenverzekering is.
 • Naar keuze dekking voor onder andere reizen, inboedel en rechtsbijstand.
 • U bent wereldwijd verzekerd, ook als u tussentijds in Nederland bent.
 • Aantrekkelijke korting als u de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden.

Ziektekostenverzekering

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor uw werk? Dan bepaalt uw persoonlijke situatie of u de basisverzekering moet aanhouden. Als u de basisverzekering niet mag houden, kunt u zich met det ijdelijk in het buitenland verzekering toch goed verzekeren voor ziektekosten.

Wat vergoedt de verzekering?

U kunt voor de ziektekostenverzekering kiezen uit drie dekkingen:

Light
Vergoeding van medisch noodzakelijke kosten voor onder andere:

 • huisarts;
 • genees- en verbandmiddelen;
 • specialistische zorg;
 • ambulancevervoer en ziekenhuisopname;
 • hulpmiddelen na een ongeval;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 225,-.

Regular
Vergoeding van alle kosten die onder de Light-dekking vallen, plus onder andere:

 • second opinion;
 • fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie en chiropractie (maximaal aantal behandelingen);
 • logopedie (maximaal aantal behandelingen);
 • psychotherapie (maximaal aantal behandelingen);
 • kosten eigen ziekenvervoer;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

Comfort
Vergoeding van alle kosten die onder de Regular-dekking vallen, plus onder andere:

 • preventieve geneeskunde;
 • alternatieve geneeswijzen;
 • brillen en lenzen;
 • orthodontie (tot 21 jaar);
 • kunst- en hulpmiddelen;
 • anticonceptie;
 • zwangerschap, bevalling en kraamzorg (na negen maanden);
 • vruchtbaarheidsbevordering (na twaalf maanden);
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 475,-.

De ziektekostenverzekering dekt ook medische kosten door molest.

Voor de ziektekostenverzekering kiest u een eigen risico van € 0,-/€ 250,-/€ 500,-/€ 1000,-. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt? Bekijk dan het dekkingsoverzicht (pdf) of de polisvoorwaarden (pdf).

Nederlands

Engels