wonen en of studeren in het buitenland

Studying in the Netherlands insurance

Reizen per vliegtuig - Studying in the Netherlands Insurance

Expat

Insurance for abroad

Tijdelijk wonen in buitenland

Living abroad insurance

Voorlopig verblijf Nederland verzekering

Komt u met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) naar Nederland, of bent u in afwachting van een verblijfsvergunning? Dan kunt u zich niet verzekeren op de Nederlandse basisverzekering. Met de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering bent u toch goed verzekerd voor ziektekosten.
De verzekering in het kort

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering.

 • Ziektekostenverzekering voor als u:
  – in afwachting bent van een verblijfsvergunning;
  – als Nederlander in het buitenland tijdelijk naar Nederland terugkeert.
 • Premie ziektekostenverzekering vanaf € 80,- per maand.
 • Uw ziektekostenverzekering voldoet aan de eisen van het MVV-visum.
 • U kunt tandartskosten en aansprakelijkheid meeverzekeren.

Voor wie is de verzekering?

Komt u naar Nederland om hier te wonen of te werken, maar kunt u zich nog niet verzekeren voor ziektekosten op de Nederlandse basisverzekering? Dan biedt de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering uitgebreide dekking voor medische kosten. Uw verzekering voldoet aan de eisen van het MVV-visum.

U kunt de verzekering ook afsluiten als u de Nederlandse nationaliteit heeft en tijdelijk naar Nederland terugkeert.

Heeft u in uw land van herkomst al een ziektekostenverzekering die ook in Nederland geldt? Dan kan het zijn dat u de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering niet nodig heeft. Houd er wel rekening mee dat medische zorg in Nederland duurder kan zijn dan in uw land van herkomst. U kunt voor hoge kosten komen te staan als u niet of onvoldoende verzekerd bent. Informeer hiernaar bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Wat vergoedt de verzekering?

De Voorlopig Verblijf Nederland-ziektekostenverzekering (verzekeringskaart) biedt uitgebreide dekking voor ziektekosten. De verzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten voor onder andere:

 • de huisarts;
 • genees- en verbandmiddelen;
 • specialistische zorg;
 • ziekenhuisopname;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

Voor de ziektekostenverzekering heeft u een eigen risico van € 200,-. Bovendien geldt soms een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.

U kunt de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten.
• Tandarts-dekking; vergoedt medisch noodzakelijke tandartskosten die niet het gevolg zijn van een ongeval. U heeft geen eigen risico.
• Aansprakelijkheidsverzekering voor schade tot € 1.250.000,-. die u toebrengt aan personen of zaken in Nederland. U heeft een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis voor zaken die u bijvoorbeeld heeft gehuurd of geleased.

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt? Bekijk het dekkingsoverzicht (pdf).
Wat dekt de verzekering niet?

Niet alle medische kosten vallen onder de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering. U krijgt onder andere geen vergoeding als u kosten maakt voor een zwangerschap of bevalling (inclusief kraamzorg). Dat geldt ook als er sprake is van een miskraam of andere complicaties.

Bekijk voor alle uitsluitingen de polisvoorwaarden ziektekosten/tandartsdekking (pdf) en de polisvoorwaarden aansprakelijkheid (pdf).

Nederlands

Engels