Auto verzekeringen

Ijzersterke verzekering consultancy

Verzeker uw auto, bestelauto, motor, scooter, brommer of andere voertuigen. Toeras Assurantiekantoor staat voor u klaar

wanbetaling verzekering geroyeerd

Geroyeerd wegens wanbetaling? Maak bij ons een nieuwe start. Informeer naar de mogelijkheden

verzekeringen strafrechtelijk verleden of rij-ontzegging

Toeras verzekerd ook met een CIS registratie of strafrechtelijk verleden uw auto, woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid

medicatie verzekeringen / zorgverzekeringen

Bent u op zoek naar goede zorgverzekering? Bij ons kunt u deze zorgverzekering afsluiten

Bedrijfsschade

Een Gebouwen– en Inventaris & Goederenverzekering bieden dekking tegen een directe schade zoals brand en inbraak. Maar uw schade is vaak veel groter omdat uw bedrijf tot stilstand komt. Het productieproces staat stil. Deze zogenoemde bedrijfsschade is een indirecte schade. De verzekering biedt dekking voor de gevolgschade. De financiële schade die dit met zich meebrengt, wordt gedekt door de bedrijfsschade verzekering.

Verlies van omzet = derving Bruto Winst

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. Daardoor heeft uw bedrijf geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De bedrijfsschade verzekering waarborgt in zo’n geval de continuïteit van uw bedrijf. De bedrijfsschade verzekering voorziet in een tijdelijke uitkering.

Wat is verzekerd

Verzekerd is de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst en een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten, waaronder de salarissen van uw werknemers. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschade verzekering ook wel brutowinstverzekering. Het bepalen van het te verzekeren bedrag geschiedt op basis van de brutowinst van uw onderneming. Krijgt u te maken met extra kosten om uw bedrijfsactiviteiten weer in gang te zetten, dan zijn ook die kosten meeverzekerd. Bijvoorbeeld de kosten van het tijdelijke huren van een ruimte of apparatuur, extra personeelskosten en extra communicatiekosten. Zodat u snel op eigen kracht weer verder kunt.

Tegen welke risico’s

De bedrijfsstilstand dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar, zoals bijvoorbeeld:

 • brand, ontploffing,
 • blikseminslag
 • stormschade
 • waterschade
 • inbraak
 • aanrijding/aanvaring
 • straatafzetting
 • het wegvallen van stroom- of watervoorziening

Voor wie bedoeld

De Bedrijfsschade verzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen van een bedrijfsstilstand en als gevolg daarvan de nettowinst zien dalen of wegvallen. En dat zijn dus bijna alle bedrijven in alle sectoren. Voor bedrijven die een bedrijfsstilstand makkelijk kunnen oplossen is een speciale Extra Kosten verzekering ontwikkeld.

Verzekerde som

De verzekerde som wordt bepaald door:

 • de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of
 • de omzet minus de variabele kosten

De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Vaak wordt een termijn van 52 weken gehanteerd.

Onder- en oververzekering | increase- & decreaseclausule

De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel. Voor bedrijven waarvan de brutowinst fluctueert, is het moeilijk een vast verzekerd bedrag op te nemen.

Increase- & Decreaseclausule
Daarom wordt de increase-/decreaseclausule op de polis opgenomen:

Increaseclausule:
hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt.

Decreaseclausule:
indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.

Premiefactoren

De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

 • de hoogte van de verzekerde som
 • de uitkeringstermijn
 • de dekking
 • genomen preventiemaatregelen
 • het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

Tot slot

Ons kantoor adviseert in veel gevallen een bedrijfsschade verzekering op basis van de “uitgebreide” dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee.

Bijna altijd brengen wij de bedrijfsschade verzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de Inventaris & Goederenverzekering en/of Gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht.

Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie.

Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie!

T: 010 – 4260520
E: info@toeras-verzekeringen.nl

(Zie ook wikipedia)