wonen en of studeren in het buitenland

Studying in the Netherlands insurance

Reizen per vliegtuig - Studying in the Netherlands Insurance

Expat

Insurance for abroad

Tijdelijk wonen in buitenland

Living abroad insurance

Schengen visitor verzekering

Komt u tijdelijk naar Nederland, bijvoorbeeld voor familiebezoek of omdat u op doorreis bent? Dan is het verstandig om een verzekering af te sluiten voor onvoorziene medische kosten. De Schengen Visitor-verzekering is zo’n verzekering.

De verzekering in het kort

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Schengen Visitor-verzekering.

 • Beperkte ziektekostenverzekering zonder medische acceptatie voor als u tijdelijk in Nederland verblijft.
 • Premie ziektekostenverzekering vanaf € 1,60 per dag.
 • Dekking tot € 500.000,-.
 • U kunt de verzekering per direct afsluiten.
 • Uw verzekering voldoet aan de eisen van het Schengenvisum.
 • U kunt aansprakelijkheid in Nederland meeverzekeren.

Voor wie is de verzekering?

Verblijft u tijdelijk in Nederland, bijvoorbeeld voor familiebezoek of vakantie? Dan wilt u uiteraard verzekerd zijn voor onvoorziene medische kosten. Als u een Schengenvisum aanvraagt, is een ziektekostenverzekering zelfs verplicht.

De Schengen Visitor-verzekering (verzekeringskaart) biedt dekking voor onvoorziene medische kosten en voldoet aan de eisen van het Schengenvisum.

Heeft u in uw land van herkomst al een ziektekostenverzekering die ook in Nederland geldt? Dan kan het zijn dat u de Schengen Visitor-verzekering niet nodig heeft. Houd er wel rekening mee dat medische zorg in Nederland duurder kan zijn dan in uw land van herkomst. U kunt voor hoge kosten komen te staan als u niet of onvoldoende verzekerd bent. Informeer hiernaar bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.
Wat vergoedt de verzekering?

De Schengen Visitor-verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten. Bijvoorbeeld door een acute blindedarmontsteking of een gebroken been. Maakt u medische kosten voor een kwaal of klacht die u al had toen u de Schengen Visitor-verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet.

De verzekering vergoedt onder andere:

 • de huisarts;
 • geneesmiddelen;
 • specialistische zorg;
 • ziekenhuisopname;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

Vallen uw medische kosten onder de dekking van de Schengen Visitor-verzekering? Dan krijgt u deze vergoed tot € 500.000,-.

Het eigen risico per verzekerde periode is:

 • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
 • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
 • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.

U kunt aansprakelijkheid meeverzekeren. Wij vergoeden dan de schade die u veroorzaakt aan personen of zaken in Nederland tot € 1.250.000,-. U heeft een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis voor zaken die u geleend heeft.

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt? Bekijk het dekkingsoverzicht (pdf).

Wat dekt de verzekering niet?

Voor de Schengen Visitor-verzekering geldt geen medische acceptatie. We vragen u vooraf alleen of u een ziekenhuisopname verwacht.

Voor de Schengen Visitor-verzekering geldt geen medische acceptatie. We vragen u vooraf alleen of u een ziekenhuisopname verwacht.
Voor sommige behandelingen krijgt u geen vergoeding. De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • zwangerschap en bevalling (inclusief kraamzorg);
 • diabetes mellitus, gal- en nierstenen;
 • tandartskosten die niet het gevolg zijn van een ongeval.

Bekijk voor alle uitsluitingen van de Schengen Visitor-verzekering de polisvoorwaarden (pdf).

Wilt u een ruimere dekking? Dan past de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering misschien beter bij u.

Nederland

Engels