Overstappen? Gebruik deze tips!

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Als u dat wilt, dan wilt u dat het liefst snel en zonder zorgen. DFTGeld geeft de aankomende weken extra aandacht aan alles wat met zorg en de zorgverzekering te maken heeft en geeft u handige tips zodat u de juiste keuze kunt maken.

Tip 12: Aanvullend verzekeren bij andere verzekeraar
Het is niet nodig om de basisverzekering en de aanvullende verzekering bij één en dezelfde verzekeraar af te sluiten. Het is dus mogelijk om uw baisverzekering bij de ene verzekeraar, en de aanvullende polis bij een andere verzekeraar te kopen.

Wel is het zo dat het hebben van twee polissen bij twee verschillende verzekeraars problemen kan geven bij declareren. Sommige kosten worden namelijk gedeeltelijk door uw basisverzekering en gedeeltelijk door uw aanvullende verzekering vergoed. Dit kan dus administratieve problemen geven.

Verder is het zo dat een zorgverzekeraar een toeslag mag berekenen aan diegenen die alleen een aanvullende verzekering afsluiten. Die toeslag kan oplopen tot wel 50 procent van de premie.

Tip 11: En de tandartsverzekering dan?
Wie een goed gebit heeft, hoeft geen aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Twee keer reguliere controle met daarbij gebitsreiniging kost rond de 200 euro per jaar. Een aanvullende verzekering kost vaak hetzelfde en vergoedt niet zo heel veel meer.

Volwassenen die een beugel nodig hebben, dienen er rekening mee te houden dat ze deze uit eigen zak moeten betalen: een aanvullende polis hiervoor is vaak duur en de kosten die worden vergoed zijn nihil. Bovendien moet u eerst worden geaccepteerd: wanneer grote ingrepen worden verwacht, gebeurt dat niet.

Slecht gebit? Dan kan een aanvullende tandartsverzerking wel lonen. Wel is er vaak een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen wilt u deze kunnen afsluiten. Bij veel verzekeraars moet een vragenlijst worden ingevuld door uw tandarts die daarbij een inschatting moet maken of binnen een of twee jaar een grote behandeling is te verwachten. Zo ja, dan wordt u niet altijd geaccepteerd.

Kinderen
Ook kan het zo zijn dat u eerst een of twee jaar moet betalen voordat u een vergoeding uitgekeerd krijgt.

Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de tandarts. Behandelingen die hieronder vallen zijn onder meer controle (één keer per jaar), fluoridebehandeling, vullingen, wortelkanaalbehandeling, vullingen en gebitsreiniging.

Wie kinderen heeft die een beugel moeten, doet er wel verstandig aan een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Ook hier geldt: lees vooraf goed de voorwaarden en kijk heel precies na wat wel en niet wordt betaald!

 

Tip 10 Aanvullend verzekeren, duurkoop of goedkoop?
Veel mensen hebben een aanvullende verzekering, maar maken er geen of mondjesmaat gebruik van. Zonde van het geld!

Een aanvullende verzekering kan daarentegen wel handig zijn als u veel medische kosten verwacht het aankomende jaar. Reken van te voren wel goed uit wat de kosten zijn die u moet betalen voor een aanvullende polis en wat u uit eigen zak zou betalen zonder die aanvullende polis. Kortom: is het lonend om een extra polis te kopen?

Voor aanvullende verzekeringen geldt overigens, anders dan bij de basisverzekering, een acceptatieplicht. Vindt een verzekeraar u een te groot risico dan kunnen ze u de aanvullende verzekering weigeren.

Ook kunnen ze een hogere premie vragen naarmate u ouder bent. Wie al een aanvullende verzekering heeft, kan dan ook het beste wachten met deze opzeggen totdat hij door de andere verzekeraar is geaccepteerd.

Tip 9: En ook nog: de budgetpolis
Wie wil bezuinigen op zijn maandelijkse premie, kan ook een budgetpolis afsluiten. In veel gevallen scheelt het zeker vele tientallen euro’s per jaar.

Voor die lagere premie heeft krijgt u ook minder: u kunt bijvoorbeeld maar in een aantal ziekenhuizen terecht. Verder is het zo dat verzekerden met een budgetpolis praktisch al hun verzekeringszaken zelf via het internet moeten regelen. Zo moeten declaraties bijvoorbeeld online worden ingediend. Dit scheelt papierwerk en enveloppen. Door op dat soort kosten te besparen, profiteert de verzekerde van een lagere zorgpremie.

Wel geldt hiervoor een waarschuwing: rekeningen die u moet betalen, krijgt u ook alleen maar online. Log dus wel regelmatig in bij uw zorgverzekeraar om te controleren of er geen facturen meer openstaan.

Tip 8: Welke polissen zijn er?
Consumenten kunnen kiezen uit diverse polissen. Wilt u te allen tijde uw eigen arts en zorginstelling kiezen? In dat geval is een restitutiepolis nodig. Wel dient u hierbij goed op te letten: verzekeraars vergoeden maar tot gangbare tarieven. Dus als u naar een dure kliniek gaat, hebt u kans dat u een deel zelf dient te betalen.

Daarnaast zijn er nog de natura- en de combipolis. Met de naturapolis heeft u een ruime keuze, maar komt het steeds vaker voor dat de zorgverzekeraar voor u kiest waar u de behandeling ondergaat. U kunt in dat geval kiezen voor een polis die een restitutie en een naturaverzekering combineert, de combipolis: in sommige gevallen worden dan alle kosten vergoed, soms maar een deel.

Tip 7: Wat is zorgtoeslag en heb ik er recht op?
De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming die is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De zorgtoeslag, die wordt betaald door de overheid, moet er voor zorgen dat de zorg ook voor hen betaalbaar blijft.

De hoogte van de zorgtoeslag is van een aantal zaken afhankelijk, onder meer van het inkomen dat per huishouden binnenkomt. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Ga dan naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. De Belastingdienst rekent uit of u er recht op heeft. Zo ja, dan krijgt u deze maandelijks op uw rekening gestort.

Tip 6: Eigen risico gespreid betalen
Wie nu al weet dat hij in 2017 zijn hele eigen risico opmaakt maar moeite heeft om dit in een keer te betalen, kan het bedrag van 385 euro ook in termijnen betalen. Bij de meeste zorgverzekeraars kan dit. Meestal gebeurt dit in 10 termijnen. Wie aan het einde van het jaar teveel eigen risico heeft betaald omdat hij het niet helemaal heeft opgemaakt, krijgt het restant van het bedrag weer terug.

Tip 5: Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?
Naast het eigen risico moet in sommige gevallen nog een wettelijke, eigen bijdrage worden betaald. Ook dit heeft de overheid bepaald. Deze eigen bijdrage wordt niet verrekend met het eigen risico.

Een wettelijke eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde en geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, een hoorapparaat, kraamzorg en verslavingszorg.

Tip 4: Eigen risico verhogen of niet?
U krijgt extra korting op uw zorgverzekering door het eigen risico te verhogen. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid dit verder op te schroeven van €100 tot maximaal €500. Voor dit verhoogde eigen risico krijgt u maandelijks een korting op de zorgpremie die kan oplopen tot ongeveer €20 per maand. Doe dit alleen als u goed gezond bent en voldoende geld op de bank heeft staan om het extra eigen risico ook daadwerkelijk te kunnen betalen mocht dat toch nodig zijn.

Let ook goed op hoeveel korting de zorgverzekeraar geeft. Een vrijwillig extra eigen risico van €500 levert bij de ene zorgverzekeraar een premiekorting op van €180 per jaar. Dit kan bij een kan bij een andere wel €300 zijn.

Tip 3: Voor deze zorg hoeft u geen eigen risico te betalen
Wie een behandeling nodig heeft in bijvoorbeeld het ziekenhuis, moet de kosten tot het bedrag van het eigen risico uit eigen zak betalen. Het eigen risico bedraagt volgend jaar €385. Die kosten komen dus voor eigen rekening. Daarna gaat de zorgverzekeraar de zorg pas vergoeden.

Er hoeft echter GEEN eigen risico te worden betaald voor

  • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR);
  • wijkverpleging. Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
  • nacontroles bij orgaandonatie;
  • reiskosten bij orgaandonatie;
  • De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Tip 2: Eigen risico
Het eigen risico is in het leven geroepen om de consument er van bewust te maken dat aan zorg een prijskaartje hangt. Door in eerste instantie zorgkosten uit eigen zak te betalen, denkt iemand beter na voordat hij of zij naar de dokter gaat. Daarnaast is het bedoeld om de zorgkosten in de hand te houden. Elk jaar stelt de overheid het eigen risico vast. Voor 2017 is dit wederom vastgesteld op €385. Dit geld moet eerst worden betaald voordat kosten kunnen worden geclaimd die vallen onder het basispakket.

Tip 1: Belangrijke data
Wie wil overstappen van zorgverzekeraar, moet voor 1 januari 2017 zijn oude zorgverzekering opzeggen. Doe dat echter pas als de nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd als klant. Verzekeraars zijn verplicht iedere aanvrager van een basisverzekering te accepteren, maar kunnen een aanvullende zorgverzekering weigeren.

Let er ook op dat wanneer u zowel een basisverzekering als een aanvullend pakket heeft, u beide opzegt bij uw oude zorgverzekeraar, tenminste wanneer u met beide overstapt. Uiteraard kunt u het opzeggen ook laten regelen door uw nieuwe verzekeraar.

Officieel heeft u tot 1 februari 2017 om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden, maar het is dus verstandig om het papierwerk vóór de jaarwisseling al geregeld te hebben.

Bron: Telegraaf