Fraude

verwijst naar bedrieglijke praktijken of misleidende handelingen die worden gepleegd om onrechtmatig voordeel te behalen, vaak ten koste van anderen. Fraude kan zich voordoen in verschillende contexten, waaronder financiële transacties, zakelijke praktijken, online activiteiten en meer. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van fraude:

  1. Identiteitsfraude: Het gebruik van valse informatie of de diefstal van persoonlijke gegevens om zich voor te doen als iemand anders, meestal met het doel financieel gewin.
  2. Creditcardfraude: Ongeautoriseerd gebruik van creditcardgegevens om frauduleuze aankopen te doen.
  3. Beleggingsfraude: Misleidende praktijken bij beleggingen, zoals het verstrekken van valse informatie om beleggers te misleiden en hen te laten investeren in niet-bestaande of riskante projecten.
  4. Verzekeringsfraude: Het opzettelijk plegen van verzekeringsbedrog, zoals het vervalsen van claims of het in scène zetten van ongevallen om verzekeringsgeld te innen.
  5. Internetfraude: dit is online frauderen , zoals phishing, waarbij frauduleuze e-mails worden gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen, of online oplichting waarbij consumenten worden misleid om geld te betalen voor valse producten of diensten.
  6. Witwassen van Geld: Het proces van het verbergen van de oorsprong van illegaal verkregen geld, vaak door complexe transacties of investeringen.
  7. Fraude in de Gezondheidszorg: Onrechtmatige praktijken in de gezondheidszorg, zoals het indienen van valse claims of het verstrekken van onnodige medische diensten om financieel voordeel te behalen.
  8. Btw-fraude: Manipulatie van belastinginformatie om ten onrechte belastingen te vermijden of terug te vorderen.

Fraude kan ernstige gevolgen hebben voor individuen, bedrijven en de samenleving als geheel. Om fraude te voorkomen, is bewustwording, educatie en waakzaamheid van cruciaal belang. Juridische consequenties voor fraude kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie en de ernst van de overtreding. Het opsporen en bestraffen van fraude is vaak een gezamenlijke inspanning van wetshandhavingsinstanties, financiële instellingen en de bredere gemeenschap.

Tag Archief van: Fraude

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen? Wanneer een fraudeur wordt betrapt, kiezen autoverzekeraars er bijna altijd voor om de verzekering van een fraudeur op te zeggen. Daarnaast wordt de fraude geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een databank die alle verzekeraars kunnen inzien. ,,Iemand met een CIS-registratie als fraudeur zal ook […]

Auto verzekeren met strafblad

Autoverzekering afsluiten met een strafblad

Een auto verzekeren met een strafblad kan lastig zijn bij een gewone verzekeringsmaatschappij, bij het afsluiten van een verzekering krijg je bij iedere verzekeringsmaatschappij de vraag of je een strafbaar verleden hebt gehad. Lees meer

bijzondere risico's wantbetaling, fraude, royement,

CIS REGISTRATIE EN U ALS CONSUMENT

Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan een controle via de CIS databank worden gedaan door de verzekeraar.

Als over u verzekering gerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft, kan de verzekeraar of de gevolmachtigde daar consequenties aan verbinden.

Elke verzekeraar en gevolmachtigde maakt daarin zijn eigen keuzes; de deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over het door hun gevoerde acceptatiebeleid. Lees meer

Nep-crash voor verzekeringsgeld

Duizenden aanrijdingen per jaar worden mogelijk expres veroorzaakt door automobilisten om verzekeringsgeld op te strijken. Vaak gebeurt dat met voertuigen waar al schade aan zit.

Dat stelt Wouter Verkerk, directeur van het Verzekeringsbureau Bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV).

„Het is een vorm van criminaliteit waar we heel moeilijk de vinger achter kunnen krijgen, maar duidelijk is dat het aantal fraudegevallen ook het afgelopen jaar weer fors is gestegen met circa 35 procent. En dan nog zien we maar het topje van de ijsberg”, stelt Verkerk. Lees meer