MNSP (minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling)

De MNSP is het schuldhulpverleningstraject, dit schuldhulpverleningstraject loopt in de meeste gevallen via uw gemeente. De minnelijke schuldregeling is een buitenrechtelijke schuldhulpverlening. Dit houdt in dat de schuldenaar vrijwillig deelneemt aan dit traject, maar ook de schuldeiser gaat vrijwillig akkoord met het traject.

Wanneer het minnelijke traject niet slaagt, dan kunt u een aanvraag indienen voor de WSNP (het wettelijke traject). Het is een vereiste om eerst zonder rechterlijke tussenkomst, dus via het minnelijke traject tot een oplossing te komen met uw schuldeisers.

Schuldregeling drie jaar

Een veel gehoorde misvatting rondom de MSNP is de termijn van 3 jaar. Vaak horen wij dat mensen verwachten na drie jaar schuldenvrij te zijn. Echter dat kan niet zo stellig gezegd worden. In het geval van de MSNP dient u drie jaar af te lossen, alvorens u de regeling succesvol heeft doorlopen. Het aflossen start echter in de meeste gevallen nog niet direct bij de aanmelding schuldhulpverlening. Er kan nog wel een aantal maanden overheen gaan voordat u start met het overmaken van uw afloscapaciteit, en dan nog dienen alle schuldeisers vrijwillig akkoord te gaan met deze regeling. In het menu links treft u meer informatie over de fases van het minnelijke schuldsaneringstraject.

Tag Archief van: MNSP

spaargeld

Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders, alleenstaanden met kinderen, en personen die rood staan op betaalrekeningen zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.

Een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking, laat zien dat niet iedereen voldoende spaargeld achter de hand heeft om onverwachte noodzakelijke uitgaven direct te kunnen betalen. 6 op de 7 mensen geeft aan zeker wel of waarschijnlijk wel in staat te zijn binnen een maand €2000 spaargeld bij elkaar te krijgen als zij voor een onverwachte uitgave staan. Lees meer

Gemeentelijke kredietbank - Schuldhulpverlening en verzekeren

Gemeentelijke kredietbank, de opstap naar een schuldenvrije toekomst

Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. Lees meer