Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden.

De fraudeur kan twee oogmerken hebben:

  1. Bij het aanvragen van een verzekering. De fraudeur geeft een onjuiste voorstelling van de feiten. De fraudeur weet of vermoedt dat de verzekeraar, wanneer er een juiste voorstelling van de feiten wordt gegeven, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden/premie zal accepteren.
  2. Bij een schade. De fraudeur heeft het oogmerk de verzekeraar te misleiden, waardoor de verzekeraar een uitkering doet, die niet wordt verstrekt bij een juiste opgave van de feiten.

Gevolgen van de fraude

In Nederland melden alle verzekeraars de fraude aan het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars stuurt de melding direct door aan het fraudemeldpunt van Justitie. Zo nodig stelt Justitie strafrechtelijke vervolging in. Het Openbaar Ministerie zal de fraudeur allereerst een schikkingsvoorstel aanbieden. De boetes kunnen oplopen tot € 3.000. Wanneer dit schikkingsvoorstel wordt geweigerd dan zal de fraudeur zich bij de rechter moeten verantwoorden.

Naast deze juridische gevolgen zijn er ook gevolgen voor de verzekeringsovereenkomst. Wanneer de verzekerde bij het aangaan van de verzekering heeft gefraudeerd dan mag de verzekeraar bij ontdekking de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen. Indien de verzekeraar de fraude pas bemerkt bij een schade dan is de verzekeraar geen uitkering verschuldigd.

Bij fraude bij een schade vervalt ieder recht op uitkering, tenzij de misleiding het vervallen recht op uitkering niet rechtvaardigt. Dit laatste zal echter slechts in bijzondere gevallen aannemelijk gemaakt kunnen worden. Na het constateren van de fraude is de verzekeraar gerechtigd de verzekering op te zeggen. Verzekeringsfraude wordt in een centraal register vastgelegd.

Tag Archief van: Verzekeringsfraude

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen? Wanneer een fraudeur wordt betrapt, kiezen autoverzekeraars er bijna altijd voor om de verzekering van een fraudeur op te zeggen. Daarnaast wordt de fraude geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een databank die alle verzekeraars kunnen inzien. ,,Iemand met een CIS-registratie als fraudeur zal ook […]

Auto verzekeren met strafblad

Autoverzekering afsluiten met een strafblad

Een auto verzekeren met een strafblad kan lastig zijn bij een gewone verzekeringsmaatschappij, bij het afsluiten van een verzekering krijg je bij iedere verzekeringsmaatschappij de vraag of je een strafbaar verleden hebt gehad. Lees meer