GHB 

of gamma-hydroxyboterzuur, is een synthetische stof die van nature voorkomt in het menselijk lichaam. Het wordt soms recreatief gebruikt vanwege de verdovende en ontspannende effecten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten met betrekking tot GHB:

 1. Effecten op de Gebruiker:
  • GHB heeft verdovende effecten en kan leiden tot gevoelens van ontspanning, euforie, verhoogde empathie en verminderde remmingen. Het kan ook het bewustzijn verminderen en tot slaperigheid leiden.
 2. Chemische Samenstelling:
  • GHB is een neurotransmitter en komt van nature voor in het menselijk brein. De synthetische vorm wordt soms geproduceerd en gebruikt als drug.
 3. Toedieningsvormen:
  • GHB wordt meestal ingenomen in de vorm van een heldere vloeistof. De dosering is kritiek, en kleine veranderingen in de hoeveelheid kunnen leiden tot verschillende effecten, variërend van gewenst tot gevaarlijk.
 4. Gebruik in de Clubscene:
  • GHB is soms aangetroffen in de clubscene, waar het wordt gebruikt vanwege de ontspannende effecten. Het staat ook bekend als “liquid ecstasy” (vloeibare ecstasy), hoewel het chemisch niet gerelateerd is aan ecstasy.
 5. Risico’s en Bijwerkingen:
  • Onjuiste dosering of combinatie met andere stoffen kan ernstige risico’s met zich meebrengen, waaronder ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, geheugenverlies, en in extreme gevallen, coma of overlijden.
 6. Verslavend Potentieel:
  • GHB heeft een potentieel voor fysieke en psychologische afhankelijkheid. Stoppen met het gebruik kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken.
 7. Legale Status:
  • De legale status van GHB varieert per land. In veel gebieden is het echter een gecontroleerde stof vanwege het potentieel voor misbruik en de risico’s die ermee gepaard gaan.
 8. Behandeling van Vergiftiging:
  • In geval van overdosering of vergiftiging met GHB is medische hulp dringend nodig. Er is geen specifiek tegengif, en behandeling richt zich op het ondersteunen van vitale functies.
 9. Misbruik en Verkrachtingsdrug:
  • GHB is soms gebruikt als een “date rape drug” vanwege de verdovende effecten en het vermogen om slachtoffers verward en bewusteloos te maken.

Vanwege de potentieel gevaarlijke effecten van GHB, wordt het sterk afgeraden om het recreatief te gebruiken. Als iemand vermoedt dat ze zijn blootgesteld aan GHB zonder hun medeweten, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Voor mensen die GHB recreatief gebruiken, is bewustzijn van dosering, mogelijke bijwerkingen en de risico’s van groot belang. Professionele hulp kan nodig zijn om te stoppen met het gebruik en eventuele problemen aan te pakken.

Tag Archief van: GHB

Drugs in het verkeer

Jonge drugsgebruikers stappen te snel achter het stuur, nadat ze drugs hebben gebruikt. Harddrugs is pas na 16 tot 58 uur uit het lichaam, het is dus onverstandig een voertuig te besturen.

Met drugs achter het stuur stappen kan behoorlijk gevaarlijk zijn voor u en uw medeweggebruikers, een combinatie van drugs en alcohol geeft 200 keer meer kans op een ongeluk. je ruimtelijke oriëntatie en je reactiesnelheid nemen flink af en je kan alles niet meer zo helder inschatten. Lees meer