Een royement betekent dat de verzekering is beëindigd, dit kan zijn omdat je zelf de auto hebt verkocht of dat je auto is gestolen en of overstapt naar een andere verzekeraar.

• Wanbetaling

Heb je de premie van je autoverzekering niet betaald? Een keertje vergeten, dat kan gebeuren. Wij sturen je na 14 dagen een herinnering. Ben je meer dan 30 dagen te laat met betalen, dan ben je een wanbetaler. Je hebt geen dekking meer vanaf de datum dat je de premie aan ons moest betalen. Wij kunnen een incassobureau inschakelen. Heb je alsnog de premie aan ons betaald? Dan krijg je een dag na ontvangst van de premie weer dekking op je verzekering. Betaal je de premie niet? Dan kunnen wij ervoor kiezen om je verzekering te beëindigen per de datum dat je de premie moest betalen.

Meer informatie kunt u vinden op de probleempagina

• Fraude

Wanneer wij fraude vermoeden, doen wij natuurlijk eerst uitvoerig onderzoek. Is er sprake is van fraude, dan beëindigen wij je verzekering per direct

• Buitengewone schades

Als je buitengewoon vaak schade maakt of claimt, kunnen wij je Autoverzekering royeren. Het risico op toekomstige schade is voor ons dan te groot. Je moet het dan trouwens wel heel bont maken. Voordat het tot royeren komt, geven wij je de ruimte om je verhaal te doen. We kijken altijd eerst samen naar een andere oplossing. In plaats van een beëindiging kunnen wij ook andere maatregelen treffen. Bijvoorbeeld een hoger eigen risico, extra beveiligings-of preventie-eisen of een uitsluiting van een bepaald soort schade of schade-oorzaak

• Invordering rijbewijs door extreem hard rijden, alcohol- of drugsgebruik

Als de officier van justitie je rijbewijs invordert door te hard rijden, alcohol- of drugsgebruik achter het stuur, vervalt de dekking van je autoverzekering. Je mag dan officieel geen auto meer rijden. Je autoverzekering blijft gewoon doorlopen, totdat je zelf opzegt

Tag Archief van: Royement

bijzondere risico's wantbetaling, fraude, royement,

CIS REGISTRATIE EN U ALS CONSUMENT

Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan een controle via de CIS databank worden gedaan door de verzekeraar.

Als over u verzekering gerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft, kan de verzekeraar of de gevolmachtigde daar consequenties aan verbinden.

Elke verzekeraar en gevolmachtigde maakt daarin zijn eigen keuzes; de deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over het door hun gevoerde acceptatiebeleid. Lees meer