Belangrijke verzekeringen voor starters

Belangrijke verzekeringen voor starters

Belangrijke verzekeringen voor starters

Het is belangrijk om jezelf in te dekken tegen risico’s waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Je kunt je dan ook voor van alles verzekeren. Dit geldt voor zowel jezelf als je bedrijf. We zetten de belangrijkste verzekeringen voor jou en je bedrijf op een rij.

Verzekeringen voor je bedrijf

Maak een goede inschatting van welke risico’s je loopt en welke verzekeringen echt nodig zijn. Vaak bieden banken, verzekeringsmaatschappijen en brancheorganisaties ‘ondernemerspakketten’ aan. Vergelijk de premies en dekking goed en win eventueel advies in bij een onafhankelijke adviseur.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je hebt een prachtige winkel geopend maar een klant struikelt over je vloerkleed. Of je bent adviseur en tijdens een presentatie valt er een kop thee over een laptop die niet van jou is. Voor dit soort schades wil je verzekerd zijn.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht bij anderen. De aansprakelijkheid van je bedrijf valt niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bepaalde beroepsgroepen zoals adviseurs, architecten en accountants kunnen door verkeerd advies vermogensschade veroorzaken. Denk aan een gebouw wat instort door een berekeningsfout van een architect of een accountant die een fout maakt waardoor de belastingaangifte niet klopt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan aan te raden. Sterker nog, steeds meer opdrachtgevers kennen alleen opdrachten toe als de ondernemer of zzp’er een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook kan een branchevereniging eisen dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door beroepsfouten. De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de grootte van je bedrijf. Voor de acceptatie van deze verzekering eist men vaak dat je goede algemene voorwaarden hebt opgesteld.

Rechtsbijstandsverzekering

Helaas krijgen veel ondernemers te maken met een juridisch conflict. Een rechtsbijstandverzekering biedt professionele juridische ondersteuning, zoals de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten en advocaatkosten. Vaak hebben de conflicten te maken met niet betaalde rekeningen. Let dus goed op dat er ook incassobijstand in jouw rechtsbijstandsverzekering is opgenomen.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Door brand of inbraak kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld het verlies van voorraad. Via een opstalverzekering is het bedrijfspand verzekerd. De inventarisverzekering biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica. En met een goederenverzekering verzeker je je handelsvoorraad. Meestal zijn de goederen die buiten het bedrijfspand, maar wel op eigen terrein, staan ook meeverzekerd. Sommige verzekeraars bieden de inventaris- en goederenverzekering als één product aan. Zoek dan ook goed uit wat je nodig hebt en betaal niet onnodig te veel premie. Werk je vanuit huis? Dan is een particuliere inboedelverzekering meestal voldoende. Informeer hiervoor altijd bij je verzekeraar.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat je bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. Je omzet ligt dan stil, maar je personeelskosten en huur lopen wel gewoon door. De vergoeding van de bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en eventueel gederfde winst zodat je je bedrijf kunt voortzetten.

Compagnonsverzekering

Als je samenwerkt in een vof of in een andere rechtsvorm, dan vorm je samen een team. Je versterkt elkaar en je werkt samen aan opdrachten. Als je compagnon overlijdt dan kunnen erfgenamen een deel van het bedrijf opeisen. De compagnonsverzekering keert dan een geldbedrag uit, zodat het bedrijf voortgezet kan worden.

Verzekeringen voor jezelf

Ziektekostenverzekering

De enige verzekering die je verplicht af moet sluiten is een ziektekostenverzekering. Of je nu een bedrijf hebt, zzp’er bent of in loondienst werkt, iedereen heeft een ziektekostenverzekering. Naast je premie, betaal je achteraf ook een inkomensafhankelijke bijdrage via de belastingaangifte. Deze bijdrage komt bovenop de premie die je aan je zorgverzekeraar betaalt. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Iedereen kan ziek worden. Als je kort ziek bent kun je dat meestal zelf wel opvangen. Helaas kun je ook langdurig ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt. Werknemers krijgen loon doorbetaald, maar als ondernemer moet je zelf iets regelen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor een inkomen als je door ziekte niet kunt werken. De premies zijn afhankelijk van je leeftijd en de branche waarin je werkt. Maar ook de wachttijd voordat je de verzekering laat ingaan is van invloed op de hoogte van je premie. De premies van de AOV zijn aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting.
Start je vanuit een uitkeringssituatie of loondienst een eigen bedrijf? Dan is er een optie om je vrijwillig bij het UWV te verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.
Als alternatief voor de AOV zijn broodfondsen of andere vormen van een collectief in opkomst. Het is een groep zelfstandigen die elkaar via een gezamenlijke overeenkomst steunen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds bestaat meestal uit een groep van 20 tot 50 personen. Deze groep vormt een vereniging en bij ziekte of arbeidsongeschiktheid schenkt de vereniging een bepaald bedrag. Deze schenkingen zijn onbelast. Ook een combinatie van broodfonds met een AOV behoort tot de mogelijkheid.

Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer je overlijdt kunnen de financiële gevolgen groot zijn voor degenen die achterblijven. Als je in loondienst werkt krijgen je partner en kinderen bij overlijden een nabestaandenpensioen. Als ondernemer heb je geen recht op deze regeling. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en kinderen voor een bepaalde periode een uitkering krijgen.

Pensioen

Je bent eigen baas, dus je bepaalt zelf wanneer je stopt met je bedrijf. Iedereen in Nederland heeft recht op AOW vanaf een bepaalde leeftijd. Als je als ondernemer verder niets regelt, krijg je alleen AOW. Wil je als ondernemer pensioen opbouwen? Dan moet je dit zelf regelen. Informeer bij een verzekeringsadviseur of bank naar de mogelijkheden, zoals banksparen, koopsompolissen en levensverzekeringen.
Start je vanuit loondienst of een uitkeringssituatie, informeer dan bij je pensioenverzekeraar over de mogelijkheden van voortzetting.
Verplicht pensioen geldt voor een beperkt aantal branches en beroepsgroepen. Ben je bijvoorbeeld schilder, dan ben je verplicht om pensioen af te dragen aan het Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijven.

Op de pagina bedrijfsverzekeringen kunt u alle verzekeringen vinden voor bedrijven