,

Onverzekerde maaltijdbezorger op elektrische fiets

Onverzekerde maaltijdbezorger op e-bike (elektrische fiets)

Vereende waarschuwt voor onverzekerde maaltijdbezorger op elektrische fiets

Wie regelmatig een maaltijd laat bezorgen, zal het vast al gemerkt hebben. Waar u voorheen de pizzakoerier al in de verte hoorde aankomen op zijn brommer, staat er tegenwoordig een bezorger met een elektrische fiets voor uw deur. Vooral in de binnensteden worden bezorgbrommers massaal vervangen door elektrische fietsen. Voor de horecaondernemers is dit een prettige ontwikkeling; de bezorgers hebben geen AM bromfietsrijbewijs meer nodig, de minimum leeftijdseis van 16 is er niet meer, de helmplicht geldt niet voor de (elektrische) fiets en de elektrische bezorgfiets heeft geen (dure) verplichte verzekering. Met als gevolg dat de bezorgers jonger dan 16 jaar kunnen zijn en daarmee voor de horecaondernemer goedkoper personeel zijn.

Verzekering

Volgens de wet is er (nog) geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 km/uur, dus voor de e-bike. Deze fietsen worden echter wel als “motorvoertuig” gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wordt er bij particulier gebruik met een e-bike schade veroorzaakt waarvoor de bestuurder van de e-bike aansprakelijk is, dan valt dit doorgaans onder de dekking van de AVP. Schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik is uitgesloten van de AVP dekking.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

De WAM geeft aan voor welke voertuigen een verzekeringsverplichting geldt. Voor de speed-pedelec is deze verplichting er wel, maar voor de e-bike niet.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Verzekeraars hebben in 1964 al een niet-bindende bedrijfsregeling opgesteld (circulaire nr. L-64/12 en ook circulaire MOT-L-97/15, AAA-97/06). Hiermee werd beoogd een spiegelbeelddekking aan te brengen tussen een AVB en een WAM verzekeringsdekking. Het begrip spiegelbeelddekking houdt in dat de dekkingen door middel van in- en uitsluitingen zo op elkaar zijn afgestemd dat een risico onder de ene verzekering is gedekt en onder de andere verzekering is uitgesloten. De WAM is een verplichte verzekering voor motorrijtuigen en dus, wordt – om dubbele dekking te voorkomen – in een AVB schade met of door motorrijtuigen uitgesloten.

Voor wat betreft de e-bike gaat deze spiegelbeelddekking nu niet helemaal op. Onder de WAM is er geen verzekeringsplicht maar onder de AVB is schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen ook uitgesloten. Alleen de schade veroorzaakt met motorvoertuigen die van de ondergeschikten zelf zijn, en voor werkzaamheden voor het bedrijf worden gebruikt, zijn bij sommige verzekeraars wel ingesloten op de AVB (als daarvoor geen andere verzekering geldt). Voorwaarde is dus wel dat de werkgever niet zelf de eigenaar of houder (huurder) van dat motorrijtuig is.

Indien een bezorger, met een e-bike van het bedrijf, iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, zal de AVB van de onderneming geen dekking bieden en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen. Die aansprakelijkstelling kan dan aardig in de papieren lopen.
Het is dus van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en indien nodig (en mogelijk) een aanvullende verzekering te sluiten. Binnen de Vereende kennen wij ook de uitsluiting voor motorvoertuigen op de AVB. Wel bieden wij bedrijven de mogelijkheid de e-bikes, waarvan zij eigenaar zijn, doormiddel van een losse aansprakelijkheidsverzekering (WA) te verzekeren. Neem hiervoor contact op met onze acceptatie afdeling.

Sluit snel uw elektrische fiets  (e-bike) verzekering af, voor bedrijven kunt u op de pagina bezorgscooter kijken