Zwart geld

is inkomen of vermogen dat niet wordt aangegeven, bijvoorbeeld bij de belastingdienst. Er is vaak samenhang: als inkomen niet volledig wordt opgemaakt ontstaat vermogen, en vermogen kan inkomen genereren.

Gevolg is dat daarover geen belasting en andere heffingen worden betaald, en dat ze niet in aanmerking worden genomen bij inkomensafhankelijke regelingen en vermogenstoetsen.

Dit geld kan worden gebruikt voor betalingen die ook weer verzwegen worden voor de belastingdienst, zodat het geld rondgaat in een zwart-geld circuit.

Dit kan verder nog onderverdeeld worden in “gewoon” zwart geld, dat verdiend is op een legale manier maar niet aangegeven aan de belastingdienst, en “pikzwart” geld, dat op illegale wijze verkregen is (drugshandelinbraakdiefstaloplichting, overvallen enz.), en dus vanzelfsprekend ook niet aangegeven.

Om zwart geld openlijk te kunnen gebruiken, wordt het eerst witgewassen.

Een methode die gebruikt wordt om zwart geld wit te wassen, is te gaan gokken. Met het zwarte geld wordt bijvoorbeeld voor 50.000 euro aan fiches gekocht. Aan het eind van de avond wordt er weer voor 49.000 euro aan fiches ingewisseld. Nu is het wel geregistreerd geld en dus wit. In Nederland moeten echter ook casino’s ongewone en verdachte transacties melden vanwege de Wet melding ongebruikelijke transacties. De meeste witwaspraktijken zijn daarom veel gecompliceerder en internationaal, waarbij vele kunstgrepen worden toegepast om de illegale oorsprong van het geld te maskeren.

Tag Archief van: Zwart geld

Kabinet gaat contante betaling boven de 3000 euro verbieden

In de strijd tegen witwassen wordt het verboden dat handelaren meer dan 3000 euro aan contante betaling aannemen. Ook het biljet van 500 euro moet verdwijnen en banken moeten ‘ongebruikelijke’ klanten weren, als het vermoeden bestaat dat ze willen witwassen.

Mogelijk komt er een register een ‘zwarte lijst’, waar banken klanten kunnen melden van wie ze vermoeden dat deze betrokken zijn bij witwassen of het financieren van terrorisme. Het kabinet gaat hierover advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees meer