Verzekering zonder WA dekking voor stilstaande zakelijke voertuigen

Isuzu verzekering

Verzekering zonder WA dekking voor stilstaande zakelijke voertuigen

Veel bedrijven hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis en kiezen er voor om het kenteken van een voertuig te schorsen bij de RDW en het voertuig buiten de openbare weg te plaatsen omdat dit voertuig niet gebruikt wordt vanwege de crisis. Vaak hebben zij vanuit de leasemaatschappij nog wel de verplichting om het voertuig (beperkt)casco verzekerd te houden. Natuurlijk kan het ook zijn dat het bedrijf het voertuig, dat ook in eigen bezit kan zijn, (beperkt)casco verzekerd wil houden. Daarom is in aanvulling op de maatregelen die we in de vorige nieuwsbrief hebben gecommuniceerd, nog een tijdelijke maatregel speciaal voor bedrijven in het leven geroepen om de kosten te verlagen. Hiervan kunnen uw klanten vanaf nu gebruik maken.

Wat is de tijdelijke regeling?

Om deze bedrijven tegemoet te komen, bieden wij tijdelijk de mogelijkheid om de voertuigen alleen beperkt casco of casco te verzekeren. In een normale situatie is het bij de Vereende niet mogelijk een (beperkt)casco dekking te sluiten zonder een WA dekking. De WA dekking is minimaal verplicht. Hier wijken wij tijdelijk van af.

Het blijft wel zo dat het voertuig eerst afgemeld moet worden bij de RDW en buiten de openbare weg geplaatst moet worden. Wij geven geen artikel 34 verklaring af als blijkt dat het bedrijf verzuimd heeft het kenteken af te melden bij de RDW.

Wat is de acceptatievoorwaarde voor deze dekking?

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet het voertuig op 12 maart 2020 al bij ons verzekerd zijn. Er moet een lopende verzekering zijn met daarop een WA beperkt casco of WA casco dekking. Op polissen waarop op dit moment geen uitgebreidere dekking is dan WA óf op een volledig nieuwe aanvraag is deze tijdelijk dekking niet mogelijk.

Wanneer de WA dekking wordt stopgezet, wordt ook de OI of SVI (ongevallen inzittendendekking of schadeverzekering voor inzittenden) op de polis stopgezet. Er wordt immers niet met het voertuig gereden. Als de tijdelijke maatregel wordt opgeheven, dan moet ook deze dekking weer aan de polis worden toegevoegd.

Hoe gaat dit in zijn werking?

U kunt het verzoek bij de Vereende indienen, waarna wij de mutatie verwerken. Dit kan niet via het portaal OnzeVereende.

Tot wanneer geldt deze regeling?

Deze regeling geldt tot het moment dat de assurantieadviseur aangeeft dat de WA dekking weer toegevoegd moet worden en wij de mutatie aangepast hebben.

Als wij na het einde van de coronacrisis (op een nog te bepalen datum) constateren dat polissen met alleen een (beperkt) cascodekking doorlopen, nemen wij contact op met de assurantieadviseur. Met het verzoek om óf de WA-dekking (en eventueel OI/SVI) te herstellen óf de polis te beëindigen.

Bron: Vereende