Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?

Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd-ingenomen

Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als u veel te hard rijdt of als u teveel alcohol heeft gedronken. Ook als u openstaande boetes heeft, kan de politie uw rijbewijs soms innemen.

Redenen voor invordering rijbewijs

Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties:

  • U heeft een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille.

  • Drugsgebruik al dan niet met de combinatie van drank

  • U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).

  • U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden.

Een ontzegging van de rijbevoegdheid, ook wel rijontzegging genoemd, is een bijkomende straf die de rechter bij een veroordeling kan opleggen naast de hoofdstraf. De rijontzegging kan echter ook als zelfstandige straf worden opgelegd. De verdachte wordt dan enkel veroordeeld tot een ontzegging van de rijbevoegdheid, zonder dat ook een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf worden opgelegd.

Beslissing invordering rijbewijs

Bij een ingevorderd rijbewijs stuurt de politie uw rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt. In de periode dat u uw rijbewijs kwijt bent, mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Ook niet als u een voertuig (bijvoorbeeld een trekker) nodig heeft voor uw werk.

Inhouding van het rijbewijs

De officier van justitie kan uw rijbewijs voor langere tijd inhouden. De inhouding van uw rijbewijs is een maatregel die geldt totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen.

Klaagschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie? Dan kunt u een Verzoek teruggave rijbewijs indienen bij de rechtbank. Dit is een brief waarin u de rechter vraagt of u uw rijbewijs terug kunt krijgen.

Beslissing rechter

Als uw zaak voor de rechter komt, dan moet u zich verantwoorden voor de overtreding. De rechter beoordeelt of u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt. De tijd dat u uw rijbewijs kwijt was voor de rechtszitting wordt afgetrokken van deze periode. U kunt uw rijbewijs ook voorgoed kwijtraken.

Rijbewijs innemen bij openstaande verkeersboetes

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan uw rijbewijs innemen als u openstaande verkeersboetes heeft. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het openstaande bedrag betalen.

Sluit u probleemverzekering snel online af